Riga Livonian Song Ensemble “Līvlist”

Līvlist

2004

CD

Latvia

Label

Rīgas skaņu ierakstu studijā

Album info

Dzintars Kļaviņš: klaver
Elita Kolča, Gabriela Paraša: viiul
Esitus liivi keeles

1. Lõliz izā, lõliz pūoga / Dziedāj’ Tēvs Un Dziedāja Dēls

Libiešu tautas dziesma / Traditional (Livonian)
Arr. Veljo Tormis

Seven Livonian Folk Songs (Seis līvõ ruovloulõ sjegakkūorõn) Sang the Father, Sang the Son

ISRC:

2:03

2. Pūgõ, tūļ / Pūt, Vējiņi

Libiešu tautas dziesma / Traditional (Livonian)

ISRC:

2:49

3. Kalāmie loul / Zvejnieka Dziesma

Libiešu tautas melodia / Livonian folk tune
Karlis Staltes vārdi / text Kārlis Stalte

ISRC:

1:27

4. Pitkā āiga mäddõn īeb (Mäng) / Garlaicīgi Visiem Ir

Libiešu rotaju dziesma / Livonian folk tune

ISRC:

1:30

5. Randõ lämõ mēg (Mäng) / Jūrā Iesim Mēs

Libiešu rotaju dziesma / Livonian folk tune

ISRC:

1:30

6. Vim / Lietus

Tautas melodija un vārdi / Folk tune
Arr. Dzintars Kļaviņš

ISRC:

1:43

7. Lindõd virgtimi / Putnu Modināšana

Libiešu tautas dziesma / Traditional (Livonian)
Arr. Veljo Tormis

Seven Livonian Folk Songs (Seis līvõ ruovloulõ sjegakkūorõn) Waking the Birds

ISRC:

1:52

8. Knaš neitst, vālda puţkõz / Skaista Meita Baltpuķīte

Traditional
Arr. Dzintars Kļaviņš
Solo: Jēkabs Raipulis

ISRC:

2:46

9. Jūoji puois / Dzērājpuisis

Libiešu tautas dziesma / Traditional (Livonian)

ISRC:

1:03

10. Mäd kalāmiez / Mūsu Zvejnieks

Libiešu tautas dziesma / Traditional (Livonian)

ISRC:

2:03

11. Piškist irōd, sūrõd irōd / Mazas Peles, Lielas Peles

Libiešu tautas dziesma / Traditional (Livonian)

ISRC:

2:25

12. Mäddōn mierstõ võigist aigõ / Mums No Jūras Izpeldēja

Libiešu tautas dziesma / Traditional (Livonian)
Arr. Selga Mence

ISRC:

0:49

13. Jōņ sūrslõb āina kūjkõks / Jāns Liels Uz Siena Kaudzes

Libiešu tautas dziesma / Traditional (Livonian)
Arr. Dzintars Kļaviņš

ISRC:

2:00

14. Sadākēļi / Lakstīgala

Ārija Mauriņa, Valda-Marija Šuvcāne
solo: Ieva Šūlmeistare

ISRC:

2:03

15. Pierāndõks / Mantojums

Dzintars Kļaviņš, Lauri Ketunens

ISRC:

1:45

16. Sindõn ma rāndas / Jūrmalā Esmu Dzimis

Dzintars Kļaviņš, Paulīne Kļaviņa

ISRC:

2:43

17. Ma lõlab iļ mäd rānda / Es Dziedu Savai Jūrai

Dzintars Kļaviņš, Pēteris Kāpbergs

ISRC:

2:00

18. Tōla / Ziema

Dzintars Kļaviņš, Kārlis Stalte

ISRC:

2:18

19. Mer, mer, mis sa krōkšõd? / Jūra, Jūra, Ko Tu Krāci?

Ārija Mauriņa, folklore

ISRC:

2:09

20. Mierjemā minnõn kizīz / Jūras Māte Man Vaicāja

Folk melody
solo: Ieva Šūlmeistare

ISRC:

1:55

21. Kalāmied, mis mēg tiem? / Ko Darīsam, Zvejnieki?

Dzintars Kļaviņš, folklore
solo: Jēkabs Raipulis

ISRC:

3:16

22. Tulgid, neitsõd, vaņtlõmõ / Nāciet, Meitas, Skatīties

Libiešu tautas dziesma / Traditional (Livonian)

ISRC:

1:05

23. Miermiez tõb māista vōttõ / Jūrnieks Grib Sievu Ņemt

Ārija Mauriņa, Valda-Marija Šuvcāne
solo: Andrejs Kislijs

ISRC:

1:40

24. Plagā loul / Karoga Dziesma

Ferdinand Mühlhausen

ISRC:

3:30