Līvlist

Riga Livonian Song Ensemble “Līvlist”

2004 CD Latvia

Label

Rīgas skaņu ierakstu studijā

Dzintars Kļaviņš: klaver
Elita Kolča, Gabriela Paraša: viiul
Esitus liivi keeles

1. Lõliz izā, lõliz pūoga / Dziedāj’ Tēvs Un Dziedāja Dēls
2:03
Libiešu tautas dziesma / Traditional (Livonian)
Arr. Veljo Tormis
2. Pūgõ, tūļ / Pūt, Vējiņi
2:49
Libiešu tautas dziesma / Traditional (Livonian)
3. Kalāmie loul / Zvejnieka Dziesma
1:27
Libiešu tautas melodia / Livonian folk tune
Karlis Staltes vārdi / text Kārlis Stalte
4. Pitkā āiga mäddõn īeb (Mäng) / Garlaicīgi Visiem Ir
1:30
Libiešu rotaju dziesma / Livonian folk tune
5. Randõ lämõ mēg (Mäng) / Jūrā Iesim Mēs
1:30
Libiešu rotaju dziesma / Livonian folk tune
6. Vim / Lietus
1:43
Tautas melodija un vārdi / Folk tune
Arr. Dzintars Kļaviņš
7. Lindõd virgtimi / Putnu Modināšana
1:52
Libiešu tautas dziesma / Traditional (Livonian)
Arr. Veljo Tormis
8. Knaš neitst, vālda puţkõz / Skaista Meita Baltpuķīte
2:46
Traditional
Arr. Dzintars Kļaviņš
Solo: Jēkabs Raipulis
9. Jūoji puois / Dzērājpuisis
1:03
Libiešu tautas dziesma / Traditional (Livonian)
10. Mäd kalāmiez / Mūsu Zvejnieks
2:03
Libiešu tautas dziesma / Traditional (Livonian)
11. Piškist irōd, sūrõd irōd / Mazas Peles, Lielas Peles
2:25
Libiešu tautas dziesma / Traditional (Livonian)
12. Mäddōn mierstõ võigist aigõ / Mums No Jūras Izpeldēja
0:49
Libiešu tautas dziesma / Traditional (Livonian)
Arr. Selga Mence
13. Jōņ sūrslõb āina kūjkõks / Jāns Liels Uz Siena Kaudzes
2:00
Libiešu tautas dziesma / Traditional (Livonian)
Arr. Dzintars Kļaviņš
14. Sadākēļi / Lakstīgala
2:03
Ārija Mauriņa, Valda-Marija Šuvcāne
solo: Ieva Šūlmeistare
15. Pierāndõks / Mantojums
1:45
Dzintars Kļaviņš, Lauri Ketunens
16. Sindõn ma rāndas / Jūrmalā Esmu Dzimis
2:43
Dzintars Kļaviņš, Paulīne Kļaviņa
17. Ma lõlab iļ mäd rānda / Es Dziedu Savai Jūrai
2:00
Dzintars Kļaviņš, Pēteris Kāpbergs
18. Tōla / Ziema
2:18
Dzintars Kļaviņš, Kārlis Stalte
19. Mer, mer, mis sa krōkšõd? / Jūra, Jūra, Ko Tu Krāci?
2:09
Ārija Mauriņa, folklore
20. Mierjemā minnõn kizīz / Jūras Māte Man Vaicāja
1:55
Folk melody
solo: Ieva Šūlmeistare
21. Kalāmied, mis mēg tiem? / Ko Darīsam, Zvejnieki?
3:16
Dzintars Kļaviņš, folklore
solo: Jēkabs Raipulis
22. Tulgid, neitsõd, vaņtlõmõ / Nāciet, Meitas, Skatīties
1:05
Libiešu tautas dziesma / Traditional (Livonian)
23. Miermiez tõb māista vōttõ / Jūrnieks Grib Sievu Ņemt
1:40
Ārija Mauriņa, Valda-Marija Šuvcāne
solo: Andrejs Kislijs
24. Plagā loul / Karoga Dziesma
3:30
Ferdinand Mühlhausen