Kāzu apdziedāšanās (Pulma võistulaulmine)

Loomise aasta

1982