Neidude kurbus (rahvalaul Karksist)

Loomise aasta

1990/1995