Lauliku lapsepõli (rahvalaul Põlvast)

Loomise aasta

1979