Kuulus kuhjalooja (Pilistvere)

Loomise aasta

1977