Kaasteelised. Olev Oja (väljavõtteid keskuse fotoarhiivist)

Olev Oja (16.12.1935-10.04.2023)