Kaasteelised. Mimi S. Daitz (väljavõtteid keskuse fotoarhiivist)